Gårdens dyr

Vi holder sortbrogede danske landracegrise. Den sortbrogede danske landracegris er en gammel dansk husdyrrace. Miljø- og Fødevareministeriet giver tilskud til at bevare gamle danske husdyrracer. Vi har to søer og en orne der hvert år er med til at bevare denne race af grise da vi sælger smågrise med stamtavle med henblik på videre avl. Grisene trives godt i det danske klima og går hos os ude året rundt med en hytte på marken. Grisene farer i deres hytter på marken og smågrisene får lov at gå sammen med soen til de er vænnet fra naturligt. Grisene er fantastiske dyr, der bringer utroligt meget glæde, forundring og begejstring men grisen har også den funktion på gården, at sørge for at omdanne alt kasseret frugt og grønt til kød. I sidste ende bliver de grise der ikke er solgt slagtet og solgt her fra gården.

Sommeren 2019 udvidede vi vores dyrehold med to dansk landrace gedekid. Denne race er også bevaringsværdig og tilskudsberettiget og ligesom grisene er gederne tilpasset til det danske klima og kan med en hytte på marken være ude hele året. De to geder skal med tiden blive til en flok. Den danske landraceged er en malkeged men kødets kvalitet er også god. Gedens funktion på gården er at omdanne alt græs og grenafklip til kød og mælk. Vores ide med at holde geder er at kunne erstatte den mængde komælk vi bruger i familien i form af mælk, yoghurt og ost med mælk fra egne geder og selv producere yoghurt og ost. Vi glæder os meget til, at der kommer geder på gården.

På gården har vi i øjeblikket to Belgiske kæmpekaniner. De belgiske kæmper har et dejligt roligt sind og de elsker at blive kælet. Hvert forår får kaninerne unger, som vi sælger til børn og voksne der ønsker sig en kælekanin. Kaninerne hjælper ligesom grisene med at spise de grønsagsrester der ikke kan bruges i husholdningen som f.eks. gulerodstoppe.   

Vi har i øjeblikket omkring 20 høns på gården. Vi har 4 danske landrace høns og en dansk landrace hane. Herudover har vi en blandet flok af brahma, engelsk araucana, silkehøns, sussex, maran, grønlægger, plymouth rock, lakenfelder, wyandot og skånske blomsterhøns. Vi har så mange forskellige høns, fordi det er fantastisk at se på dem og hver race har forskelligt sind, udtryk og æg. Hver sommer får en høne eller to lov at udruge et kuld kyllinger. Alle høns går frit fra morgen til aften, hvor de kan finde græs, frø, insekter og orme, som de omdanner til æg.

På gården har vi også moskusænder. Vi har valgt at holde denne type ænder i stedet for dansk landrace, da moskusænder er særligt gode til at spise dræbersnegle. Ænderne sendes ud i sommerperioden for at afsøge områder nær køkkenhaven for snegle. Om foråret og sommeren får ænderne ællinger. Når de sommeren igennem har spist sig store i snegle, er de klar til at blive slagtet og spist til jul.

Vi har fire bistader på gården. Vi planter træer og blomster og bierne hjælper med at bestøve og laver fin honning, som vi slynger to gange om året.